Evakueerimis süsteemid

EVAC-ALERT© C-TECilt

Tutvustame teile EVAC-ALERTi – C-TECi uut standardile BS 8629: 2019 vastavat evakueerimissüsteemi, mis on mõeldud eelkõige tuletõrje- ja päästeteenistuse abistamiseks tulekahju korral tehtava evakuatsiooniga elamukõrghoonetes. See on ehitatud UKs ja hõlmab erinevaid evakuatsioonihäire seadmeid, ühe- ja mitmesuunalisi süvistatud paneele, enesekontrolli funktsiooniga evakuatsioonihäire sireene ja võrdõiguslikkuse seaduse (Equality Act) nõuetele vastavaid visuaalseid indikaatoreid ja vibreerivaid patju. EVAC-ALERT hõlbustab korterelamute ohutut ja organiseeritud evakueerimist.

Vaata video

Peamised asjad, mida pead EVAC-ALERTi kohta teadma vähem kui 3 minutiga!

Põhiomadused

Tutvustame teile EVAC-ALERTi – C-TECi uut standardile BS 8629: 2019 vastavat evakueerimissüsteemi, mis on mõeldud eelkõige tuletõrje- ja päästeteenistuse abistamiseks tulekahju korral tehtava evakuatsiooniga elamukõrghoonetes. See on ehitatud UKs ja hõlmab erinevaid evakuatsioonihäire seadmeid, ühe- ja mitmesuunalisi süvistatud paneele, enesekontrolli funktsiooniga evakuatsioonihäire sireene ja võrdõiguslikkuse seaduse nõuetele vastavaid visuaalseid indikaatoreid ja vibreerivaid patju. EVAC-ALERT hõlbustab korterelamute ohutut ja organiseeritud evakueerimist.

  • Kasutab C-TECi võimsat CAST avatud protokolli tehnoloogiat.
  • Hõlmab erinevaid UKs toodetud C-TECi evakuatsioonihäire keskseadmeid, mis on paigaldatud vastupidavatesse GERDA vandaalikindlatesse kappidesse. Vastavalt standardile BS 8629 on neil kappidel STS 205 kaitseklass ja standardile EN 1303 vastav lukustus.
  • Manuaalselt kontrollitavad juhtseadised annavad tuletõrjujatele võimaluse käitada korterites asuvaid evakuatsioonihäireseadmeid tsoonide või korruste kaupa.
  • Lihtsustab ohutut ja organiseeritud evakueerimist olukorras, kus etapiviisiline evakuatsioon ebaõnnestub või päästeamet ei suuda saata kohe sündmuskohale piisavalt ressursse.
  • Suuremate objektide puhul saab mitu evakuatsiooni keskseadet omavahel ühendada ja säästa sedasi kaabeldusega seotud kulutuste arvelt.
  • Suur valik süvistatud paneele – ühe ja neljasuunalised (laiendatavad kuni 8-suunaliseks) versioonid, et tagada ühilduvus nii uute kui ka täiendatavate süsteemidega.
  • Erinevad evakuatsioonihäire seadmed, sealhulgas enesekontrolli tegevad 100 dB helitugevusega alarmisireenid (hooldustehnikud saavad neid testida korteritesse sisenemata), visuaalsed indikaatorid ja vibreerivad padjad, et tagada vastavus võrdõiguslikkuse seadusele.
  • Toetab ENVISION© tarkvara – ühildub täielikult C-TECi dünaamilise pilvepõhise andmehaldustarkvaraga, mida saab kasutada süsteemi toimimist ja seadmete testimist näitava usaldusväärse kontrolljälje esitamiseks vastutavatele isikutele.
  • Kasutab sama tehnoloogiat, nagu C-TECi täieliku evakuatsiooni süsteem. Kui selline süsteem on ajutise meetmena paigaldatud kergsüttiva fassaadikattega kõrghoonesse, saab selle pärast fassaadikatte eemaldamist ehitada hõlpsalt ja väga säästlikult ümber EVAC-ALERT süsteemiks!
  • Töökindel juhtmeid kasutav tehnoloogia (C-TECi seisukohta juhtmeta seadmete kasutamise kohta evakuatsioonihäire süsteemi / päästesüsteemi osana saate lugeda siit).

Laadige alla tutvustav lisa

Lugege endale sobival ajal lisa evakuatsioonihäire süsteemide kohta, laadides alla meie uue valge raamatu pealkirjaga „Standardile BS 8629 vastavad evakuatsioonihäire süsteemid – mis need on, kus neid nõutakse ja millal neid peaks kasutama?“.

Lae alla PDF